Febev logo
Beste,

Om de beveiliging van de gegevens in de Febev Databank naar een hoger niveau te tillen, wordt er op dinsdag 22 juni een nieuwe manier van inloggen uitgerold. Elke geregistreerde gebruiker van de databank zal een e-mail ontvangen, met de vraag een nieuw wachtwoord in te stellen. Dat moet uit minstens 8 karakters bestaan, en minstens 1 hoofdletter,1 kleine letter,1 cijfer en 1 speciaal teken bevatten. Gedurende deze aanpassing van de databank, die voorzien is tussen 09u en 13u, zal de databank tijdelijk niet bereikbaar zijn. We wensen ons nu reeds te verontschuldigen voor eventueel ongemak waarmee dit gepaard kan gaan.

Met vriendelijke groeten,
Febev
Chers tous,

Afin de placer la sécurité des données de la base de données Febev à un niveau supérieur, une nouvelle méthode de connexion sera mise en place le lundi 22 juin. Chaque utilisateur enregistré dans la base de données recevra un e-mail lui demandant de définir un nouveau mot de passe. celui-ci devra comprendre au moins 8 caractères et contenir au moins 1 lettre majuscule, 1 lettre minuscule, 1 chiffre et 1 caractère spécial. Lors de cet ajustement de la base de données, prévu entre 9h et 13h, la base de données sera temporairement indisponible. Nous souhaitons déjà nous excuser pour la gêne occasionnée.

Sincères salutations,
Febev